Stránky slouží k umístění překladových souborů k rozhraním počítačových programů, nebo překladů dokumentace. Překlady rozhraní tu mohou být z toho důvodu, že nová verze programu, která by překlad již zahrnovala, dosud nevyšla, nebo protože jde o jinou verzi překladu již přeloženého rozhraní, která je k té oficiální alternativní, tj. je potřeba ji zkopírovat a do příslušné složky v souborovém systému/adresáři s programem následně vložit ručně; v Linuxu v režimu superuživatele, pokud jde o složku mimo domovskou.
Jde například o přehrávač Amarok, příručku k Amaroku, nebo příručku k MuseScore, kterou je ve formátu PDF možné stáhnout i ze stránek projektu, zčásti je přeložena příručka k LilyPondu - jde o základní úvod.
Jinak většinou není důvod dávat překladové soubory ještě jinam, než jsou zdrojové soubory aplikace, protože nejjednodušší je stáhnout je s programem.
Radujte se z možnosti, která se vám zde nabízí. Nalaďte se kladně na novou vlnu. Mějte dobrou náladu, na obloze svítí slunce. Zkoušejte další možnosti, jak se co dá udělat. A buďte za to vděční.
Zajímavostí je překlad Qt Creatoru. V tomto případě jsem sem umístil verzi, která je mojí druhou mírně obměněnou možností k mému oficiálnímu překladu. Z hlediska otázky, co bylo dřív, alespoň, co se týče pojmů překládajících Import/Export jako Zavést/Vyvést, a z toho vyplývající zavedení/vyvedení atd., je to samozřejmě verze první.
arrow.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Soubory .po a .mo

Soubory s příponami .pot, .po a .mo
Pracuje s nimi například program Lokalize. Stejně tak se dají použít i další editory. Nepřeloženou šablonou je soubor označený jako .pot, který se přejmenuje například na xy_cs.po, pro pořádek. Když místo pouhého cs v názvu nazvu soubor, se kterým pracuju, podle názvu překládaného programu nebo jeho části, má-li jich více, je pak práce se soubory při kopírování odněkud někam zřetelnější a jistější. V programech se podoba názvu tohoto souboru projevuje různě, od jednoduchého cs, i když má program mnoho takových překladových částí, ovšem rozdělených do složek - zase kvůli jednoznačnosti a přehlednosti, přes název programu bez cs, po kombinaci obou. Jde pořád o tu samou věc a použití přípony .pot je tu hlavně pro to odlišení od nyní nebo již někdy dříve překládaného souboru.

Příklad příkazu pro vytvoření .mo souboru z .po souboru. Soubor .mo se při zkoušení překladu nahraje do složky, ze které program podle nastavení systému tahá po opětovném spuštění programu přeloženou informaci

msgfmt -v -o ./xy_cs.mo ./xy_cs.po

Příklad příkazu pro slučování starého souboru překladu (.po soubor) s novým souborem překladu, v němž jsou přidány další řetězce za účelem získání vlastní verze aktuálního stavu překladu.

msgmerge -o new.po old.po current.po

jinak řečeno:

msgmerge -o nový.po starý.po nynější.po

a ještě jinak napsáno:

msgmerge -o soubor_ze_sloučení_starého_s_nynějším.po dosavadní_starý.po nynější.po

Tím "nynějším" souborem se myslí soubor, který je ve vývoji programu nejnovější, a když pak vložíme do složky s překlady odpovídající .mo soubor, program bude na 100 % přeložený podle aktuálního stavu svého vývoje.

Je možné, že na něm někdo pracuje a má přednost při nahrávání své verze do zdrojových kódů programu (nebo někam, odkud si jej program přebírá, například v případě části KDE programů, jejichž překlady jsou centralizovány na jednom místě). Naším cílem je jen pořídit si jeho vlastní verzi, která vychází ze stavu překladu tohoto programu, které jsme dosáhli kdykoli v minulosti. Prostě chceme mít aktuální soubor, když si jej budeme chtít z dosavadního stavu svého překladu udělat bez ohledu na to, že třeba někdo jiný na tom taky dělá.

Při používání vlastní verze překladu s tím potom samozřejmě máme víc práce. Zatímco u hlavní větve překladu je slučování s tím, co nového s tím vývojáři udělali automatické, my si to děláme pokaždé znovu tak často, jak uznáme za vhodné sami na koleně. Ale není to nic složitého. Příkaz v té podobě, v jaké jej potřebujeme si můžeme uložit a kdykoli rychle použít. Stačí jej v tom textovém souboru označit a udělat Ctrl+C a v terminálu ve složce s těmi soubory Ctrl+Shift+C.

Jen je potřeba v tom mít pořádek, takže to dělám například tak, že si ve složce s programem XY vytvořím podsložku pojmenovanou datem, například 4. 8. 2011, a do ní uložím nejnovější soubor podle vzoru použitého v příkazu tak, že mu přidám písmenko n, pak ze složky s předchozím datem zkopíruju svůj vlastní nejnovější překlad, a ten přejmenuju přidáním písmenka s. Klidně si do té složky zkopíruju i texťák s příkazem, otevřu jej, zkopíruju, co potřebuju, vložím v příkazovém řádku a je vymalováno.
Mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one